ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2566

วิสัยทัศน์และพันธกิจทุนซีพี

เกี่ยวกับทุนซีพี

ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2565 คลิก
- ประกาศเลื่อนเวลารับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิก
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คลิก
ประกาศทุนการศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช.และ ปวส. ปี 2565 คลิก
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. คลิก
- สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวส. คลิก

สมัครทุนซีพี

ประเภททุน

สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิก
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวช. (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวส. (ปิดรับสมัคร)
ติดต่อหน่วยงานทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คลิก