โครงการทุนการศึกษา

สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 15
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300
email : cpsp.admin@cp-scholarship.in.th